Paisatge

Respecte i sostenibilitat són un valor afegit als nostres vins 

A la DO Montsant entenem el paisatge com a element d’identitat, però també com a valor cultural. Integra la riquesa patrimonial que forma el nostre pòsit en tant que comunitat eminentment agrícola, que ha sabut fer compatible l'activitat humana amb la preservació de l'entorn i els seus valors. I volem i necessitem que continuï sent així.

El paisatge és un recurs econòmic en un món que valora cada cop més els espais que no han estat destruïts per actuacions irrespectuoses o massa agressives. Un paisatge poc explotat és un valor afegit als productes de qualitat com a sinònim de feina ben feta i de respecte i sostenibilitat.

L’aposta decidida de la DO Montsant per impulsar, conjuntament amb altres institucions, una carta de paisatge és clara i sabuda. I el nostre compromís s’estén al projecte de candidatura del paisatge de la comarca a patrimoni de la UNESCO.